2016 Stamford Invitational One Design Regatta
Crew Report

Crew Name Position USSailing # World Sailing # World Sailing Class. Class
Approv.
88 (Viper 640)
Kendra Emhiser Strategist    
Potts/ Ferrarone    
Meredith Killion Navigator    
Basilisk (Viper 640)
Robert Matthews 187084E    
David Dougherty (Viper 640)
David Dougherty    
Ghost Panda (Viper 640)
Simon Karstoft Jensen    
Live Wire (Viper 640)
Joseph Healey 676367P    
Mambo Kings (Viper 640)
Justin Scott 200355I USAJS230  
Rinse (Viper)
IG Schottlaender    
Sparky (Viper 640)
Michael Puleo 240472O USAMP82  
SYC (Ideal 18)
Richard Cameron    
T.O.H.M. (Viper 640)
Hiroshi Nakajima 165692E USAHN1  
US 252 (Viper 640)
Bob McHugh 264445V    
Vicious Panda (Viper 640)
Christian Manchester 313298B USACM204  
Viper 172 (Viper 640)
Charles Goodrich 651043Q USACG28  
Westward (Viper 640)
Richard West 275939F USARW108  

Main Menu

Copyright © North Technology Group LLC 2000-2022
Terms & Conditions   •  Privacy_Policy